Translate

Wednesday, 3 October 2012

எம் தலித் இன உறவுகளே .................


நம் குலகொடிக்கான நீதியை வென்றெடுக்க தன்மானமுள்ள எம் தலித் இன உறவுகளே போராட்டத்திற்கு நிதி வழங்குங்கள்.

No comments:

Post a Comment